Overzicht

Tempel van Nikè, de Griekse godin van de overwinning

De Tempel van Athena Nikè, die tussen 427 en 421 v. Chr. volledig uit Ionisch marmer werd gebouwd, staat op een 6 meter hoog stenen platform dat zich uitstrekt van de zuidwestelijke hoek van de Akropolis. De tempel was het eerste Ionische bouwwerk dat op de Akropolis werd gebouwd. Hij is gewijd aan Nikè, een vorm van Athena, waarvan wordt aangenomen dat zij in de Griekse mythologie de godin van de overwinning is.

Wat is de Tempel van Athena Nikè?

Tempel van Athena Nike, Akropolis van Athene, GriekenlandBoek Akropolis Athene en Tempel van Athena Nikè Tickets.

Tickets voor de Akropolis en het Parthenon met audiogids
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Audiogids
Rondleiding
Meer info
Multipass tickets: Akropolis + 6 Archeologische Vindplaatsen van Athene
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Audiogids
Meer info
Rondleiding Akropolis met entreekaartjes
Gratis annuleren
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
2 uur
Rondleiding
Meer info
Combitickets: Akropolis en Parthenon + Akropolimuseum
Directe bevestiging
Tickets op je mobiel
Flexibele duur
Audiogids
Rondleiding
Meer info

Waarom werd de Tempel van Athena Nikè in Athene gebouwd?

De Tempel van Athena Nikè is het kleinste bouwwerk op de Atheense Akropolis. Hij werd gebouwd om Athena Nikè, de godin van de overwinning, te eren. Hij werd gebouwd over de overblijfselen van een vroegere tempel voor Athena uit de zesde eeuw, die in 480 v. Chr. door de Perzen was verwoest. De tempel was een uiting van de ambities van Athene om Sparta te verslaan en een wereldmacht te worden. De fries van de tempel verwijst naar de Atheense overwinning op de Perzen.

Hij werd ontworpen door Kallikrates, die verantwoordelijk was voor de bouw van het Parthenon. De Tempel van Athena Nikè was rond 420 v. Chr. voltooid.

Nikè vs Athena Nikè

Godin Nike, Akropolis Athene

Wie was Godin Nikè?

Volgens de Griekse mythologie was Nikè de godin van de overwinning. Ze is de dochter van de Titaan Pallas als Styx. Nikè en haar broers en zussen waren naaste metgezellen van Zeus. Ze is vaak afgebeeld in de kunst als een miniatuurbeeld in de hand van Athena en Zeus.

Beeldhouwwerken van Nikè waren zeer gebruikelijk in het oude Griekenland. Haar beeld werd vaak gebruikt om overwinningen te symboliseren of te herdenken, zowel in oorlogsvoering als in wedstrijden. Ze komt ook voor op Griekse munten. Ze wordt vaak afgebeeld met vleugels.

Godin Athena Nike, Tempel van Athena Nike

Wie is godin Athena?

Athena was een Griekse godin en de dochter van Zeus. Ze werd vereerd als de godin van de oorlogsvoering, wijsheid, ambachten en kookkunst. Ze was ook de beschermgodin van Athene.

Zijn Athena en Athena Nikè hetzelfde?

Pallas Athena is de voorstelling van de godin als krijger en Athena Nikè is de voorstelling van de godin als overwinnaar in de oorlog. Nikè, vaak de gevleugelde zege genoemd, was een attribuut van Athena, en verschijnt in mythologische verhalen vooral als metgezel en helper van Zeus of Athena.

Tempel van Athena Nikè Openingstijden

Zomer: 8:00 tot 18:00 uur (laatste toegang tot de locatie om 17:30 uur)
Winter: 8:00 tot 17:00 uur

Meer weten >

Waar is de Tempel van Athena Nikè in Athene?

Geschiedenis van de Tempel van Athena in een oogopslag

In de zesde eeuw v. Chr., nadat in Athene een cultus van Athena Nikè was opgericht, werd een kleine tempel gebouwd met gebruikmaking van Myceense vestingwerken en Cycloopisch metselwerk. Tijdens de Perzische oorlogen werd de tempel door de Perzen verwoest.

De nieuwe tempel werd in zijn plaats gebouwd. De bouw van de tempel werd rond 420 v. Chr. voltooid. In de 5e eeuw n. Chr. werd de tempel omgebouwd tot een christelijke kerk. De tempel heeft bijna 2.00 jaar gestaan. In 1686 werd hij door de Turken afgebroken. De Turken gebruikten de stenen van de tempel om verdedigingswerken tegen de Venetianen te bouwen. In 1834, na de onafhankelijkheid van Griekenland (1821), werd de tempel herbouwd.

In de jaren 1930 werd de tempel ontmanteld in het kader van renovaties. Archeologen meenden dat de eerdere reconstructie gebreken vertoonde en in 2010 werd hij gerestaureerd. De huidige tempelconstructie wordt geacht het dichtst bij het origineel te staan, hoewel sommige stenen, reliëfs en delen van de borstwering en het fries verloren zijn gegaan of zich nu in het Akropolis Museum en het British Museum bevinden.

Hoogtepunten Tempel van Athena Nikè

Tempel van Athena Nike

Goden & strijd op het Fries

De tempel van Athena Nikè had een doorlopend Ionisch fries. Aan de oostzijde was een bijeenkomst van goden afgebeeld, terwijl op de zuidelijke muur een strijd tussen Grieken en Perzen was afgebeeld. De overige zijden verwezen naar gevechten tussen Grieken en andere krijgers. Aangenomen wordt dat de frontons beeldhouwwerken bevatten die de epische strijd Gigantomachy tussen de goden van de berg Olympus en de reuzen en Amazonomachy, een strijd tussen de Grieken en de Amazones, voorstelden.

Tempel van Athena Nike

Reliëfs van de Godin Nikè

Rond 410 v. Chr. werd er een borstwering omheen gebouwd om als leuning te dienen en te voorkomen dat mensen van het steile bastion zouden vallen. De buitenkant van de borstwering was rijkelijk versierd met gebeeldhouwde reliëfs. In tegenstelling tot de friezen beelden deze reliëfs geen verhaal uit, maar tonen zij Nikè in een verscheidenheid van activiteiten en allemaal in processie. De bekendste is die van Nikè die haar sandaal aanpast. Zowel Nikè die haar sandaal aanpast als delen van de friezen kunnen vandaag worden bewonderd in het Akropolismuseum.

Tempel van Athena Nike

Standbeeld van Athena Niké

Als tempel, gewijd aan Nikè, herbergde het een beeld van Athena Nikè in de cella of naos, de binnenste kamer van een tempel. Volgens de Griekse schrijver Pausanias was het beeld gemaakt van hout en hield zij in haar linkerhand een helm en in haar rechterhand een granaatappel (het symbool van vruchtbaarheid). Nikè, die gewoonlijk vleugels had, werd afgebeeld zonder vleugels, waardoor het beeld zijn naam, Athena Apteros (zonder vleugels), kreeg. Men gelooft dat het beeld van Athena geen vleugels had, zodat zij Athene nooit zou kunnen verlaten.

Architectuur van de Tempel van Athena Nikè

Architectuur, Tempel van Athena Nike

De Tempel van Athena Nikè is een bouwwerk met vier zuilen (tetrastijl) vanwege zijn geringe afmetingen. De zuilen zijn monolithisch. Het gebouw heeft portieken met zuilen aan de voor- en achtergevel, maar niet aan de zijkanten. De zuilen langs de oost- en westgevels waren monolithische zuilen. De tempel was 8 meter lang, 5,5 meter breed en 7 meter hoog, en werd gebouwd met wit Pentelic marmer. De zijkolommen hebben voluten, een spiraalvormige krul die de basis vormt van de lonische orde, zodat men vanuit elke hoek van het uitzicht zou kunnen genieten. Een andere factor die de Tempel van Athena Nikè onderscheidt is het feit dat de zuilen van de tempel niet zo slank zijn als andere Ionische gebouwen. Mogelijk is hiertoe besloten omdat de tempel van Athena Nikè vlak naast de Propylaea staat. Aangezien de tempel de kleinste is van alle tempels op de heuvel, zou het plaatsen ervan naast de zware, monumentale poort hem in vergelijking te onbeduidend hebben doen lijken.